Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Crèdits ECTS

90

Preu crèdit ECTS

18,46€

Any d'inici

2014/2015

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

21

Coordinació

Àngel Blanch Plana fepts.coordmpgs@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

[relació admesos 2024/25]

Els estudis del Màster en Psicologia General Sanitària tenen com a objectiu la preparació de futurs professionals en la detecció i intervenció psicològica dels problemes emocionals, de relació i de naturalesa psicopatològica relacionats amb la salut mental. A tal efecte, els estudiants graduats o llicenciats en Psicologia alumnes del Màster adquiriran les habilitats professionals esmentades basades en el bagatge científic de la psicologia aplicada a l’àmbit de la salut i de la Psicologia General Sanitària.

L’estudiant es formarà en tècniques i competències professionals derivades de l’avaluació psicològica i la pràctica clínica, tals com el diagnòstic, l’assesorament i el tractament de la conducta segons els avenços científics de la psicologia clínica actual. El estudiants d’aquest Màster també adquiriran formació avançada en recerca bàsica que els permeti la realització i publicació d’estudis científics en el marc de la psicologia sanitària. Es pretén també desenvolupar les capacitats reflexives, creatives i crítiques dels alumnes a efectes de millorar la pràctica i competència professional.