Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Crèdits ECTS

90

Preu crèdit ECTS

18,46€

Any d'inici

2014/2015

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

21

Coordinació

Àngel Blanch Plana fepts.coordmpgs@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Els estudis del Màster en Psicologia General Sanitària tenen com a objectiu la preparació de futurs professionals en la detecció i intervenció psicològica dels problemes emocionals, de relació i de naturalesa psicopatològica relacionats amb la salut mental. A tal efecte, els estudiants graduats o llicenciats en Psicologia alumnes del Màster adquiriran les habilitats professionals esmentades basades en el bagatge científic de la psicologia aplicada a l’àmbit de la salut i de la Psicologia General Sanitària.

L’estudiant es formarà en tècniques i competències professionals derivades de l’avaluació psicològica i la pràctica clínica, tals com el diagnòstic, l’assesorament i el tractament de la conducta segons els avenços científics de la psicologia clínica actual. El estudiants d’aquest Màster també adquiriran formació avançada en recerca bàsica que els permeti la realització i publicació d’estudis científics en el marc de la psicologia sanitària. Es pretén també desenvolupar les capacitats reflexives, creatives i crítiques dels alumnes a efectes de millorar la pràctica i competència professional.