Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14552 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN L'ADULTESA B 6
14550 FONAMENTS CIENTÍFICS I PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA B 6
14554 PROGRAMES DE PREVENCIÓ I SALUT COMUNITÀRIA B 6
14551 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA B 6
14553 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA VELLESA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14561 CONDUCTA SEXUAL HUMANA O 3
14566 PRÀCTIQUES EXTERNES I B 12
14555 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT B 6
14562 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT O 3
14556 ENTRENAMENT EN HABILITATS BÀSIQUES DE PSICÒLEG GENERAL SANITARI B 6
14559 PSICOLOGIA DE LA SALUT EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT O 3
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14567 PRÀCTIQUES EXTERNES II B 18
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14568 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12