Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Psicologia General Sanitària
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 1'5 anys
Crèdits ECTS: 90
Títol a què dóna dret: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 42
Optativitat 6
Pràcticum 30
Treball final de màster 12
TOTAL CRÈDITS 90

 

  • Pla d'estudis del Màster
  • Prerequisits: requisit per matricular-se a l'assignatura 14567 Pràctiques 2, haver aprovat l'assignatura 14566 Pràctiques 1
  • La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14552 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN L'ADULTESA B 6
14551 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA B 6
14553 AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA VELLESA B 6
14550 FONAMENTS CIENTÍFICS I PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA B 6
14554 PROGRAMES DE PREVENCIÓ I SALUT COMUNITÀRIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14561 CONDUCTA SEXUAL HUMANA O 3
14555 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT B 6
14562 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT O 3
14566 PRÀCTIQUES EXTERNES I B 12
14559 PSICOLOGIA DE LA SALUT EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT O 3
14556 ENTRENAMENT EN HABILITATS BÀSIQUES DE PSICÒLEG GENERAL SANITARI B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14567 PRÀCTIQUES EXTERNES II B 18
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14568 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12